ERAS EKİBİNDE HEMŞİRE TEMALI SEMPOZYUM YAPILDI

ERAS Türkiye Derneği’nin Hemşire Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, İstanbul Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 16 Ocak 2024 günü düzenlenen ‘ERAS Ekibinde Hemşire’ temalı sempozyum 155 katılımcı ile gerçekleştirildi. Sempozyumda, ERAS’ın felsefesi,  ERAS uygulamalarında anahtar rol oynayan hemşirelerin ekip içindeki sorumlulukları, vaka analizleri ile protokolün basamakları, hemşirelerin yürüttükleri güncel çalışmalar, hedefe yönelik sıvı tedavisi gibi konular tartışıldı.

Katılımcıların geri bildirimleri doğrultusunda öne çıkan sempozyumun güçlü yönleri şu şekilde özetlenebilir:

  1. Sempozyum, ERAS protokolü çerçevesinde hemşirelik mesleğinin önemini ve gerekliliğini dinleyici kitlesine etkili bir şekilde yansıtmıştır. Bu, katılımcıların mesleki farkındalıklarını artırmış ve ERAS hemşireliği ile ilgili olumlu bir algı oluşturmuştur.
  2. Sempozyumda sunulan vaka analizleri, rehber doğrultusunda ve etkili bir şekilde sunulmuştur. Bu, katılımcıların klinik uygulamalara dair pratik bilgiler edinmelerine olanak tanımış ve interaktif bir öğrenme deneyimi sunmuştur.
  3. ERAS Derneği Yönetim Kurulu ve alanında yetkin hemşirelerin bilgi paylaşımı, sempozyumu zenginleştiren bir öğe olmuştur. Katılımcılar, konunun uzmanları tarafından sunulan içeriğin kalitesinden memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.
  4. Sempozyum, ERAS’ın tarihsel gelişimini ele alarak günümüze kadar uzanan bir perspektif sunmuştur. Ayrıca, güncel konuların da detaylı bir şekilde incelenmesi, katılımcıların bilgi düzeyini güçlendirmiş ve konulara derinlemesine bakmalarına olanak sağlamıştır.
  5. Konuların bilimsel kanıtlar ışığında hasta sonuçlarına, maliyete ve iş yüküne etkilerinin sunulması katılımcılarda bu konulara yönelik merak uyandırmıştır. Bu, sempozyumun sadece teorik bilgi sunmakla kalmayıp aynı zamanda pratik uygulamaların da vurgulandığı bir platform olduğunu göstermiştir.

Katılımcıların bu güçlü yönleri vurgulaması, sempozyumun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve beklentileri karşıladığını göstermektedir.

 

Katılımcıların yapılacak diğer bilimsel etkinlikler için beklentileri şu şekildedir:

  1. Katılımcılar, ERAS protokolüne uygun olarak hazırlanan rehberlerin detaylı olarak inceleneceği etkinlikleri beklemektedir.
  2. Katılımcılar, farklı cerrahi alanları içeren detaylı bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini talep etmektedir.
  3. Katılımcılar, benzeri etkinliklerin farklı illerde de yapılması talebinde bulunmuşlardır. Bu, hem bölgesel çeşitliliği artırarak daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaşmayı sağlarken, hem de uzak bölgelerdeki sağlık profesyonellerinin bu tür bilimsel etkinliklere katılımını teşvik edecektir.

Katılımcıların bu geribildirimleri, gelecekte düzenlenecek bilimsel etkinliklerin planlanması ve içeriğinin belirlenmesi konusunda önemli bir rehber olabilir.