2. Olağan Genel Kurul

2020 yılında yapılması gerekirken Pandemi nedeniyle ertelenen 2. Olağan Genel Kurulumuz, 23 Ağustos 2021 günü saat 14.00’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği dershanesinde yapılacaktır. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00’de Ankara Sheraton Kongre Merkezi’nde yapılacaktır.

Gündem aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

ERAS Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan Başkanı ve Divan Kurulu’nun seçilmesi

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması

5. Denetleme Kurulu raporunun sunulması ve tartışılması

6. Mali raporun ve tahmini bütçenin sunulması ve tartışılması

7. Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun ibrası

8. Tahmini bütçenin onaylanması

9. Tüzüğün 14.maddesinde değişikliğe gidilmesi

10. Yeni dönem için Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi

11. Dilekler